Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Numery rachunków bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. - 31.12.2014 r., na które należy dokonywać wpłat

Wpłat wadium, poręczeń majątkowych, kaucji, sum depozytowych należy dokonywać na podane poniżej konta:

91 1130 1020 0013 4406 3390 0001 - sumy depozytowe w PLN

64 1130 1020 0013 4406 3390 0002 - sumy depozytowe w USD

37 1130 1020 0013 4406 3390 0003 - sumy depozytowe w EUR

Wpłaty sum na zlecenie (zaliczki dotyczące wpłat na kontakty z dziećmi, na biegłego, ogłoszenia, wizje lokalne, kuratora badania w RODK, badania DNA) prosimy dokonywać na podane niżej konto:

18 1130 1020 0013 4406 3320 0005

Wpłat prawomocnych orzeczonych nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Funduszy Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej prosimy dokonywać na podane niżej konto:

39 1130 1017 0013 4406 3320 0007

Wpłaty dochodów budzetowych (opłaty, koszty, grzywny sądowe)

27 1010 1010 0024 3722 3100 0000

Dysponentem ww. rachunków jest Sąd Rejonowy w Węgrowie 07 - 100 Węgrów ul. Przemysłowa 20.

Metadane

Data publikacji : 01.01.2015
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Denis
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Denis

Opcje strony

do góry