Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Ważny komunikat - Bezpieczeństwo związane z epidemią koronawirusa

Uprzejmie informujemy, iż w okresie epidemii wstrzymane są do odwołania osobiste przyjęcia interesantów przez Prezesa, Wiceprezesa, Przewodniczących Wydziałów i kierowników sekretariatów Wydziałów Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim.    

Wejście na teren Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim jest możliwe przy zachowaniu reżimu sanitarnego tj. po dokonaniu pomiaru temperatury ciała, w maseczce zakrywającej usta i nos, po umyciu i dezynfekcji rąk oraz złożeniu oświadczenia epidemiologicznego. Osoby wezwane na rozprawy i posiedzenia są wpuszczane nie wcześniej niż 15 minut przed planowaną godziną posiedzenia i 5 minut przed umówionym spotkaniem z kuratorem, czy wyznaczoną godziną na zapoznanie się z aktami. Interesanci zobowiązani są do pozostania w obrębie sali rozpraw wyznaczonej do rozpoznania sprawy/publikacji orzeczenia oraz zachowania bezpiecznego odstępu 1,5 – 2 m od innych osób oraz ścisłego podporządkowania się poleceniom pracowników ochrony budynku Sądu.

Ustalone są godziny urzędowania tut. Sądu od 08.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku i tym samym do odwołania zniesione są dyżury pełnione w poniedziałki w godzinach 16.00-18.00.

Korespondencję do Sądu można kierować jedynie za pomocą operatora pocztowego, za pośrednictwem poczty elektronicznej, skrzynki ePUAP lub za pośrednictwem skrzynki podawczej, wystawionej przy wejściu głównym do budynku Sądu w godzinach od 08.30 do 15.30 w dniach urzędowania Sądu.  Chcąc uzyskać potwierdzenie złożenia korespondencji w skrzynce podawczej należy zaznaczyć to na kopercie lub piśmie wskazując czytelnie adres e-mail, na który ma być wysłane potwierdzenie.

Zaleca się podawanie numerów telefonów komórkowych w sekretariatach Wydziałów Sądu, którego Państwa sprawa dotyczy oraz wcześniejsze telefoniczne zasięganie informacji, czy wyznaczone rozprawy i posiedzenia lub inne czynności w konkretnym dniu odbędą się. To znacznie usprawni proces komunikowania się i ewentualnego informowania o odwołanych sesjach.

W zakładce Aktualności publikowane są aktualne komunikaty dot. pracy Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim związane z epidemią koronawirusa, w szczególności:

 

Metadane

Data publikacji : 15.10.2020
Data modyfikacji : 15.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Denis
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Denis

Opcje strony

do góry