Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Portal Informacyjny

Portal Informacyjny jest serwisem, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa (w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom) dostęp do informacji o stanie spraw rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Sokołowie Podlaskim i podejmowanych w nich czynnościach.
Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”, który jest dostępny na stronie głównej serwisu.
Podane w nim dane weryfikowane są przez kierowników sekretariatów lub wyznaczonych przez nich pracowników poprzez porównanie ich z ważnym dokumentem tożsamości,
a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. 

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem https://portal.lublin.sa.gov.pl 

Problemy związane w działaniem Portalu Informacyjnego należy zgłaszać do Ośrodka Wsparcia Informatycznego w Elblągu
tel: (+48) 71 748 96 00
mail: portal@gdansk.sa.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 31.12.2014
Data modyfikacji : 23.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Denis
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Denis
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Denis

Opcje strony

do góry