Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Elektroniczna skrzynka podawcza

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 (Dz.U. Nr 130, poz. 1450), Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym z dnia 29 września 2005 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 1651) od 1 maja 2008r. możliwe jest doręczanie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem: http://www.epuap.gov.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Aby można było złożyć wniosek drogą elektroniczną do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne. Z uwagi na brak stosownych regulacji prawnych, możliwość dostarczania dokumentów w formie elektronicznej z bezpiecznym podpisem elektronicznym nie dotyczy wszelkich pism procesowych w sprawach: karnych, karnych wykonawczych, wykroczeniowych, cywilnych, rodzinnych.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (8:00 - 16:00) do Biura Podawczego mieszczącej się na parterze budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks Bosco 3 na następujących nośnikach danych:
  1. Dyskietka 1,44 MB
  2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  3. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Metadane

Data publikacji : 06.11.2009
Data modyfikacji : 06.11.2009
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Raczkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Raczkiewicz

Opcje strony

do góry