Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konta bankowe sum depozytowych

Obowiązujące od 01.01.2015r. rachunki sum depozytowych.

 

Rachunek bankowy Sądu Okręgowego w Siedlcach w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie

Konto sum depozytowych - poręczenia majątkowego: wpłaty wadium i zabezpieczeń należytego wykonania umowy w postępowaniach przetargowych

65 1130 1017 0021 1001 2290 0004 PLN

Rachunek depozytowy w walucie USD

38 1130 1017 0021 1001 2290 0005 USD

Rachunek depozytowy w walucie EUR

22 1130 1017 0021 1001 2290 0002 EURO

Rachunek depozytowy w walucie CHF

49 1130 1017 0021 1001 2290 0001 CHF

Rachunek depozytowy w walucie GBD

92 1130 1017 0021 1001 2290 0003 GBP

 

Dysponentem ww. rachunków jest Sąd Okręgowy w Siedlcach.

 

Metadane

Data publikacji : 30.06.2010
Data modyfikacji : 03.01.2015
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Raczkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Raczkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Denis

Opcje strony

do góry