Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W celu realizacji zadań nałożonych na wojewodów w „Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021” (Monitor Polski z dnia 5 marca 2021 roku, poz. 235), poniżej umieszczona jest lista załączników z informacją na temat podmiotów i organizacji świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa mazowieckiego.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że baza danych dotycząca jednostek jest zamieszczona na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazowieckie.pl w zakładce: Polityka Społeczna/Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/Baza teleadresowa instytucji pomagających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Metadane

Data publikacji : 31.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Denis SSA

Opcje strony

do góry