Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

PETYCJE

Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawcach petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn.Dz. U. z 2018 r., poz. 870).

Wykaz petycji

L.p.

Numer sprawy

Data wpływu petycji

Odwzorcowanie petycji

Przebieg postępowania (stan aktualny)

  1.  

A.055.1.20

06.11.2020 r.

Petycja z dnia 05.11.2020 r.

Petycja została pozytywnie rozpoznana w dniu 04.01.2021 r.

Metadane

Data publikacji : 17.11.2020
Data modyfikacji : 05.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Denis
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Denis

Opcje strony

do góry