Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Wydziały

I Wydział Cywilny – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnego.

Przewodniczący Wydziału: SSR Józef Cejmer

Kierownik Sekretariatu - Magdalena Golcew

Sekretariat mieści się w: budynek Sądu w Sokołowie Podlaskim przy  ul. ks. Bosco 3, piętro I, p. 111

Telefon: (025) 787-23-97

e-mail: cywilny@sokolow-podlaski.sr.gov.pl

Godziny pzyjęć interesantów:

08.30 – 18.00 (poniedziałek)

08.30 – 15.30 (wtorek-piątek)

 

II Wydział Karny – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego, do rozpoznawania spraw o wykroczenia w I instancji; o wykroczenia skarbowe i przestępstwa skarbowe zagrożone karą grzywny do 360 stawek dziennych lub zagrożone karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2; o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego z wyjątkiem spraw rozpoznawanych z udziałem ławników; o pozostałe przestępstwa podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczony

Przewodniczący Wydziału: SSR Mariusz Wysokiński

Kierownik Sekretariatu - Iwona Jaskółka

Sekretariat mieści się w: budynek Sądu w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, piętro I, p. 125

Telefon: (025) 787-23-96

e-mail:  karny@sokolow-podlaski.sr.gov.pl

Godziny pzyjęć interesantów:

08.30 – 18.00 (poniedziałek)
08.30 – 15.30 (wtorek-piątek)

III Wydział Rodzinny i Nieletnich - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu i środków odurzających bądź psychotropowych, oraz inne sprawy należące do sądu opiekuńczego na podstawie innych przepisów.

Przewodniczący Wydziału: SSR Sławomir Onisko

Kierownik Sekretariatu – Bożena Toczyska

Sekretariat mieści się w: budynek Sądu w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, piętro I, p. 105

Telefon: (025) 787-23-98

e-mail: rodzinny@sokolow-podlaski.sr.gov.pl

Godziny pzyjęć interesantów:

08.30 – 18.00 (poniedziałek)
08.30 – 15.30 (wtorek-piątek)


IV Wydział Ksiąg Wieczystych - do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

Przewodniczący Wydziału: Starszy Referendarz sądowy Monika Remiszewska-Osipiak

Kierownik Sekretariatu – Jolanta Zatkalik

Sekretariat mieści się w: budynek Sądu w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, piętro I, p. 120

Telefon: (025) 787-26-08

e-mail:  ksiegi.wieczyste@sokolow-podlaski.sr.gov.pl

Godziny pzyjęć interesantów:

08.30 – 18.00 (poniedziałek)
08.30 – 15.30 (wtorek-piątek)

 

Metadane

Data publikacji : 04.03.2013
Data modyfikacji : 27.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Denis
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Denis
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Denis

Opcje strony

do góry