Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Godziny urzędowania i przyjmowania interesantów

Godziny urzędowania:

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim:

 • poniedziałek                            – 08.00 – 18.00;
 • wtorek – piątek                        – 08.00 – 16.00;

   

  Godziny przyjmowania interesantów:
 • w Biurze Podawczym – 08.30 – 15.30 we wszystkie dni urzędowania Sądu;
 • w sekretariatach: I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz IV Wydziału Ksiąg Wieczystych:
 • poniedziałek                – 08.30 – 18.00;
 • wtorek – piątek            – 08.30 – 15.30;

   

  Godziny przyjmowania interesantów przez:
 • Prezesa Sądu                          – poniedziałek w godzinach 13.00 – 14.00;
 • Wiceprezesa Sądu                  – środa w godzinach 10.00 – 11.00;

   

  Przewodniczych Wydziałów:
 • I Cywilnego                            – środa w godzinach 09.00 – 10.00;
 • II Karnego                             – poniedziałek w godzinach 14.00 – 15.00;
 • III Rodzinnego i Nieletnich    – poniedziałek w godzinach 11.00 – 12.00;
 • IV Ksiąg Wieczystych             – wtorek w godzinach 09.00 – 10.00;

   

  Godziny dokonywania wpłat za pośrednictwem terminala płatniczego:
 • poniedziałek                            – 08.30 – 18.00;
 • wtorek – piątek                        – 08.30 – 15.30;

Interesanci obsługiwani są pojedynczo, według kolejności zgłaszania się do właściwej komórki organizacyjnej. W przypadku interesantów zgłaszających do Prezesa i Wiceprezesa Sądu oraz Przewodniczących Wydziałów zaleca się uprzedni kontakt telefoniczny w celu ustalenia kolejności przyjęć”

 

Metadane

Data publikacji : 06.03.2021
Data modyfikacji : 08.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Denis
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Denis

Opcje strony

do góry